Welkom op de website van Stichting Oud-Achtkarspelen
Simon Hoeksma

Simon Hoeksma heeft belangstelling voor de historie in het algemeen en in het bijzonder voor de geschiedenis van Drogeham en het oude Harkema-Opeinde. Daarnaast heeft hij interesse voor genealogie , met name voor de eigen familie en families uit Drogeham en Harkema.

Publicaties:
--  De erfenis van Bouwe Harkema (over het ontstaan van Bouwekleaster en Harkema-Opeinde)
--  Boerderijen met hun bewoners en andere bijzonderheden in Drogeham en het oude Harkema-
    Opeinde.
--  150 jaar Gereformeerde Kerk te Drogeham.
--  Artikelen in "Brinkpraat", het dorpsblad van Drogeham. Klik hier voor al deze 52 artikelen.
--  Achtkarspelen; rond de tweesprong van Lauwers en Oude Ried.
--  Spitketen op de Friesch-Groningsche Heide; over het wonen, leven en werken op de heide
                                                                   van 1850 tot 1950.


De eerste twee boeken zijn uitgegeven door de
Stichting Oud-Achtkarspelen. Kosten resp. 5 en 2 euro per stuk.BOEK ACHTKARSPELENVerkrijgbaar bij de penningmeester van het bestuur,

Popko Bosma: Telefoonnummer: 0511-542771/840154

BOEK SPITKETEN