Oud-Achtkarspelen

Historisch Informatie Punt (HIP)

Bent u nieuwsgierig naar de geschiedenis van uw familie, wilt u meer weten over uw dorp of bent u benieuwd wat er bekend is over uw geboortehuis? Met al deze vragen kunt u terecht in de bibliotheken van Buitenpost en Surhuisterveen bij het Historisch Informatie Punt (HIP).

Bij het HIP vindt u:

  • Historische informatie en films
  • Lezingen
  • Wisselende tentoonstellingen
  • De Feanster via dekrantvantoen.nl
  • Oude ansichtkaarten via hicnof.nl
  • Een rijke verzameling plakboeken over Surhuisterveen
  • Een overzicht van relevante websites
  • Hulp bij vragen over de historie van Achtkarspelen

Adressen en contactgegevens:

Bibliotheek Buitenpost
Kerkstraat 51, 9285 TA Buitenpost
Tel: 088 - 16 56 123
e-mail: [email protected]

Bibliotheek Surhuisterveen
B.J. Schurerweg 14, 9231 CE Surhuisterveen
Tel: 088 - 16 56 123
e-mail: [email protected]

Meer informatie en openingstijden vindt u op ontdekdebieb.nl.

OPROEP

Het is belangrijk dat historisch materiaal niet verloren gaat en op de juiste plaats bewaard wordt voor toekomstige generaties. Hebt u materiaal en wilt u dat (eventueel in bruikleen) beschikbaar stellen? Neemt u dan contact met ons op. U kunt uw materiaal ook laten kopiëren zodat u het origineel terugkrijgt. Alles over Achtkarspelen is welkom: boeken, dia’s, krantenknipsels, brochures, plakboeken, geluids- en filmopnames, archieven, enzovoort.

Het HIP Achtkarspelen is een initiatief van de gemeente Achtkarspelen, uitgevoerd door de Bibliotheken Noord Fryslân en het Historische Informatie Centrum Noordoost Fryslân in nauwe samenwerking met de Stichting Oud-Achtkarspelen. Het HIP wordt gefinancierd door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling, de gemeente Achtkarspelen en Bibliotheken Noord Fryslân.