Welkom op de website van Stichting Oud-Achtkarspelen
Dinsdag 18 februari: Beginnerscursus stamboomonderzoek, zit al vol, volgend jaar nieuwe kans.

Volgende lezing: 17 maart 2020 over 'de omschakeling van hout naar ijzerboten bij Fryske skûtsje werven', in de Schakel te Buitenpost.  Aanvang 19.45. 

Fietsroute en autoroute apps online.
hier meer info.

Het boek van Jasper Keizer kunt u bestellen door het overmaken van € 15,- op rekeningnummer: NL59RABO0149170734 t.n.v. Stichting Oud-Achtkarspelen. Vermeld uw naam en adres en u ontvangt een tegoedbon.  Hier meer info.


Volgende bestuursvergadering op maandag 6 april 2020.
facebook-icon-klein
volg ons ook op facebook.

Blijf op de hoogte via tabblad 'Actueel' voor de agenda en nieuws. Contact met ons via de link 'contact' onder aan deze pagina.
Gewijzigd: 05-02-2019

                   

De Stichting Oud-Achtkarspelen heeft als doel het kweken van belangstelling voor de historie van de gemeente Achtkarspelen. Hierbij kunnen we denken aan materieel erfgoed als monumenten, archeologie, het cultuurlandschap en het verzamelen van boeken, films en foto’s. Daarnaast gaat het ook om immaterieel erfgoed, als tradities, rituelen, ambachten, overgeleverde verhalen en andere culturele uitingen.

De Stichting werd in 1981 opgericht. Het idee ontstond in 1978 tijdens het 25-jarig bestaan van het concours hippique in Buitenpost door Jasper Keizer, Anne van Lune en Willem van der Veer. Zij stonden met hun privé verzameling oude foto's, ansichtkaarten en voorwerpen over oud Achtkarspelen op de tentoonstelling. Het laat zich raden dat dit zoveel belangstelling trok dat het idee onstond voor een stichting en een oudheidskamer. Deze laatste is niet van de grond gekomen, maar wel het verzamelen en opslaan van de spullen en bij tijd en wijle dit ten toon te stellen. De groep werd aangevuld met twee mensen uit Surhuisterveen, te weten Joop Atsma en Sjoerd Veenstra en uit Kootstertille Aan de Jong.  W. Keune uit Dokkum werd als adviseur gevraagd. Na de oprichting in 1981 bestond het eerste bestuur uit: Joop Atsma voorzitter, Jasper Keizer secretaris, Anne van Lune penningmeester en S. Wielinga archivaris. Als lid Aan de Jong, Sjoerd Veenstra en Willem van der Veer.

Het bestuur bestaat sindsdien uit amateurhistorici die elk hun eigen specialiteit of werkgebied hebben. Er zijn bijvoorbeeld leden die zich bezig houden met stamboomonderzoek, de Tweede Wereldoorlog of archeologie. 

De Stichting Oud-Achtkarspelen probeert haar doel te bereiken door:
-  het houden van een drietal lezingen per jaar over een historisch onderwerp
-  het organiseren van een genealogische- en historische markt
-  het bereikbaar maken van informatie via Historische Informatiepunten in de
    bibliotheken van Buitenpost en Surhuisterveen
-  het beheren van een website met oude dorpsfoto’s
-  het organiseren van excursies en tentoonstellingen
-  het uitgeven van boeken met artikelen over de historie van Achtkarspelen
-  het uitgeven van cultuurhistorische fiets- en wandelroutes
-  het organiseren van activiteiten in samenwerking met musea en andere culturele
   instellingen, zoals 675 jaar Achtkarspelen en Open Monumentendagen
-  het doen van archiefonderzoek
-  het adviseren van de gemeente over cultuurhistorische zaken, zoals bijvoorbeeld het
   monumentenbeleid  >> LEES VERDER <<

Naast het bestuur heeft de Stichting een groot aantal donateurs die de historie een warm hart toedragen.   

 

Donateur worden? Voor minimaal 10 euro hoort U er echt bij, een hogere bijdrage wordt erg op prijs gesteld.