Oud-Achtkarspelen

Links - Dorpen en overige

Augustinusga

augustinusga.protestantsekerk.net

Een site over de protestantse kerk te Augustinusga met o.a. informatie over de historie van het kerkgebouw en een overzicht van de begravenen op het kerkhof.

Boelenslaan

pkn-surhuisterveen.nl

Een site over de protestantse kerk van Surhuisterveen-Boelenslaan

Buitenpost

binnenbuitenpost.nl

Een site over het dorp Buitenpost met veel historische informatie.

pknbuitenpost.nl

Een site over de protestantse kerk te Buitenpost met o.a. informatie over de historie van de kerkgebouwen en het interieur van de gebouwen.

Drogeham

drogeham.com

Een site over het dorp Drogeham.

pkndrogeham.nl

Een site over de protestantse kerk te Drogeham met o.a. informatie over de kerkgebouwen en de predikanten die in Drogeham gestaan hebben.

Gerkesklooster-Stroobos

gerkesklooster-stroobos.nl

Een site over de dorpen Gerkesklooster en Stroobos met veel historische informatie.

Harkema

pknharkema.nl

Een site over de Protestandse Kerk van harkema

warmoltskerk.nl

De voortgezette Gereformeerde kerk Harkema hoopt met deze website een ieder gelegenheid te geven om alles over het doen en laten van de gemeente te volgen.

Kootstertille

pgkootstertille.nl

Een site over de protestantse kerk te Kootstertille met o.a. informatie over de historie van de kerkgebouwen.

Surhuisterveen

surhuisterveen.com

Een site over het dorp Surhuisterveen.

surhuisterveen.net

Een site van Plaatselijk Belang Surhuisterveen.

pkn-surhuisterveen.nl

Een site over de protestantse kerk van Surhuisterveen-Boelenslaan

doopsgezindsurhuisterveen.nl

Een site over de doopsgezinde kerk van Surhuisterveen met o.a. de historie van de kerk en de namen van de lidmaten vanaf 1570.

surhuisterveen.net/archief-plaatselijk-belang

Op deze site van Plaatselijk Belang een overzicht van alle krantenknipsels verzameld door Jan de Vries, vanaf 1978.

Surhuizum

gruttegelf.nl

Een site over de dorpskrant van Surhuizum.

pknsurhuizum.nl

Een site over de Protestandse kerk van Surhuizum

Twijzel

twijzel.protestantsekerk.net

Site van de Hervormde en gereformeerde kerk in Twijzel

keunstkrite.nl

De Stichting Keunstkrite is opgericht om het dorp Twijzel te ontwikkelen als cultureel en kunstzinnig hart van Achtkarspelen en het als zodanig op de kaart te zetten. Het centrale uitgangspunt is het stimuleren van de algemene kunstzinnige en culturele ontwikkeling in brede zin.

Twijzelerheide

twijzelerheide.net

Een site over het dorp Twijzelerheide.

Overig

keunstwurk.nl

Keunstwurk is het kenniscentrum voor cultuureducatie, amateurkunst en professionele kunst in Fryslân. Op deze site staat o.a. een overzicht van alle kunstobjecten in de openbare ruimte in Achtkarspelen onder ‘Kunst in de openbare ruimte;.

ontdekdebieb.nl

Een site van de bibliotheken in Noord Fryslân.

doarpswurk.nl

Doarpswurk is een onafhankelijke organisatie die zich richt op het instandhouden en stimuleren van de sociale samenhang en de leefbaarheid van het Friese platteland. Dorpsbelangen en dorpshuizen spelen daarin de hoofdrol. Op deze site vindt u (onder het kopje projecten: swalkroutes) een overzicht van wandel- en fietsroutes in Fryslân, met o.a. ook een aantal routes in Achtkarspelen.

rtvnof.nl

Website van RTV NOF