Oud-Achtkarspelen

Links - Genealogie

tresoar.nl

Fries historisch en letterkundig centrum.

allefriezen.nl

Op deze site zijn de geboorte- (1811-1902), huwelijk- (1811-1922) en overlijdensakten (1811-1942) van een groot aantal Friese gemeenten te raadplegen.

allegroningers.nl

Op deze site zijn de geboorte- (1811-1909), huwelijk- (1811-1934) en overlijdensakten (1811-1959) van een groot aantal Groningse gemeenten te raadplegen.

cbg.nl

Het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) – Centrum voor familiegeschiedenis – is het landelijk kennis- en documentatiecentrum voor stamboomonderzoek (genealogie) en verwante wetenschappen.

familysearch.org

Op de site staan o.a. gekopieerde volkstellings- en bevolkingsregisters uit de periode van 1830 tot 1910.

wiewaswie.nl

Hebt u altijd al uw stamboom willen uitzoeken? Wie Was Wie (voorheen Genlias) biedt u de mogelijkheid in korte tijd uw voorouders te vinden, zowel in Nederland als overzee. U zoekt in de meest nauwkeurige bron voor stamboomonderzoek, de burgerlijke stand.

graftombe.nl

Het doel van graftombe is om zoveel mogelijk begraafplaatsen en kerkhoven in Nederland te digitaliseren en dit op internet gratis beschikbaar te stellen voor genealogen en andere belangstellenden.

home.planet.nl/~dumon002/woordenboek/alfa.html

Verzameling van trefwoorden en begrippen voorkomend in doop-, trouw- en begrafenisboeken en andere genealogische bronnen.

kooistra.ca

Op deze site staan alle artikelen die over families in Achtkarspelen en omstreken, die onder de kop ‘Roots’ zijn geschreven door Jelle Kooistra en verschenen zijn in De Feanster.

stamboomachtkarspelen.nl

Op deze internetsite van Martinus Jongsma vindt u beknopte kwartierstaten (5 generaties) van families uit het Fries-Groningse grensgebied, vooral uit de gemeente Achtkarspelen.

mattiebruining.nl

Een site met genealogische gegevens van de families Bruining en Hoeksma.

stichtingfaf.nl

Publicaties uitgegeven door de Stichting Freonen fan de Argiven yn Fryslân (FAF).

meertens.knaw.nl

Het Meertens Instituut is een onderzoeksinstituut dat zich bezighoudt met de bestudering en documentatie van Nederlandse taal en cultuur. Centraal staan de verschijnselen die het alledaagse leven in onze samenleving vormgeven. Met o.a. de Nederlandse Familienamenbank, de Voornamenbank en Databank Oude Nederlandse Maten en Gewichten.

willebroek.info/Archief/FR-DIC

Een site waarop o.a. Franse beroepsnamen in het Nederlands vertaald zijn.