Oud-Achtkarspelen

Links - Historie (algemeen)

dekrantvantoen.nl

Een site waar u oude jaargangen van de Leeuwarder Courant (1752 tot heden), De Feanster en andere kranten kunt raadplegen.

delpher.nl/nl/kranten

Historische kranten – Nederlandse dagbladen uit de de 17e, 18e, 19e en 20e eeuw. Het online lezen van krantenartikelen, nieuwsberichten, advertenties en familieberichten.

friesarchiefnet.nl

Veel mensen weten niet precies waar welke archieven zich bevinden en welke informatie in die archieven te vinden is. Het FriesArchiefNet wil daar wat aan doen, door informatie over de Friese archieven op eenvoudige wijze op het internet te presenteren.

friesfotoarchief.nl

Het Fries Fotoarchief, de beeldcollectie van Tresoar, bevat op dit moment ruim 50.000 afbeeldingen. In deze collectie vindt u allerlei foto’s van Friese onderwerpen, o.a. stads- en dorpsgezichten. Zowel prentbriefkaarten als portret- en reportagefoto’s, afkomstig uit overheids- en particuliere collecties.

fryske-akademy.nl

It sintrum foar wittenskiplik ûndersyk en ûnderwiis yn en oangeande Fryslân en syn mienskip, syn taal en kultuer. Op dizze side û.o. in oersicht fan skoalmasters yn Fryslân fan 1600-1950.

afuk.nl

De Afûk fersoarget al sûnt jierren kursussen skiednis en jout ek learmiddels út. Yn 2010 is de Afûk kertiermakker foar de ymplemintaasje fan de Fryske kanon wurden. Fierder wurdt de AFUK hieltyd mear frege om de útjefte fan lokale of regionale skiednisboeken te fersoargjen. Ek de nauwere gearwurking mei Tresoar en de Fryske Akademy biedt kânsen om op dat mêd mear produkten te meitsjen.

gtb.inl.nl

De Geïntegreerde Taal-Bank met historische woordenboeken, met o.a. het Woordenboek der Nederlandse Taal en het Wurdboek fan de Fryske Taal.

hicnof.nl

Het Historisch Informatiecentrum Noordoost-Fryslân, gevestigd in een multifunctioneel publieksgebouw aan de Brokmui te Dokkum, is het aangewezen adres voor iedereen die meer wil weten over de cultuur, geschiedenis en mensen van en uit de regio Noordoost Fryslân of hiernaar onderzoek wil doen. Voor het doen van genealogisch of historisch onderzoek heeft het Historisch Informatiecentrum Noordoost-Fryslân schatten aan informatie en gegevens.

hisgis.nl

HISGIS is een geografische database met historische informatie. Met HISGIS vindt u bijvoorbeeld eigenaren en bewoners van landerijen en huizen, u ziet welke grond in de middeleeuwen in eigendom was van kloosters en kerken, u ziet wie in uw stad of dorp veel of weinig belasting betaalde en u vindt perceelnamen en huizennamen.

iisg.nl

Een site over sociale geschiedenis met o.a. de waarde van de gulden / euro.

geschiedenisdc.nl

Informatie over de geschiedenis van Dantumadeel speciaal gemaakt voor leerlingen uit basisonderwijs en het voortgezet onderwijs.

tresoar.nl

Hier vindt u diverse historische boeken, atlassen, kadastrale kaarten en andere kaarten. Ook gegevens over in Friesland tussen 1-1-1906 en 31-12-1950 uitgereikte nummerbewijzen (kentekens) voor auto’s en motorfietsen zijn hier te vinden.

friesfilmarchief.nl

Het Fries Film Archief is onderdeel van Film in Friesland en gevestigd in het gebouw van Tresoar (het Fries Historisch en Letterkundig Centrum in Leeuwarden). Tresoar beschikt eveneens over een uitgebreid audiovisueel archief. Beheer, beschrijving en digitalisering van de films en video’s uit dit archief heeft Tresoar in handen gegeven van het Fries Film Archief. Tresoar en Fries Film Archief werken nauw samen in diverse projecten. Het Fries Film Archief verzamelt en beheert sinds 1988 het filmisch erfgoed van Fryslân. De collectie bestaat op dit moment uit ruim 6000 films en video’s die voor een deel gedigitaliseerd zijn.

verhalenbank.nl

De Nederlandse Volksverhalenbank bevat momenteel 41331 verhalen. U kunt hier zoeken naar historische en hedendaagse sprookjes, sagen, legenden, moppen, raadsels en Broodje Aap-verhalen. Op de site is ook de collectie volksverhalen van Dam Jaarsma uit Oostermeer te vinden.

volkstellingen.nl

Een site met informatie over Nederlandse Volkstellingen in de periode van 1795-1971.

de-wit.net

Op deze site staan o.a. de Naamlijst voor den Telefoondienst Nederland 1915 en de Telefoongids Nederland 1950.

11en30.nu

De canon van de Friese geschiedenis.

4en5mei.nl

Een site over de Tweede Wereldoorlog, waarop o.a. alle oorlogsmonumenten staan.

dominees.nl

Een site met informatie over dominees en kerkelijke gemeenten. Op de site vindt u informatie over alle dominees die in een kerkelijke gemeente hebben gestaan.

maandvandegeschiedenis.nl

De Maand van de Geschiedenis is het grootste historische evenement van Nederland. Honderden organisaties op het gebied van geschiedenis, cultuur en actualiteit, zoals musea, archieven, bibliotheken, historische verenigingen en media organiseren een maand lang activiteiten voor een breed publiek.

cartago.nl

In Cartago worden alle akten van vóór 1600 toegankelijk gemaakt. In het verleden zijn al vele bronnen in druk uitgegeven. Ook deze edities worden zo veel mogelijk met behulp van Cartago ontsloten. De volgende edities zijn beschikbaar:

  • Oorkondenboek van Groningen en Drente
  • Monumenta Groningana
  • Warfsconstitutien en oordeelen
  • Groninger beklemregt
  • Ostfriesisches Urkundenbuch
  • Groot placaat en charter-boek van Vriesland