Oud-Achtkarspelen

Links - Historische Verenigingen

Noordoost-Fryslân

hvnf.nl

Historische Vereniging Noordoost-Friesland

monumentenbehouddongeradeel.nl

Stichting Monumentenbehoud Dongeradeel

historia-doccumensis.nl

Stichting Oud-Dockum en Stichting Historia Doccumensis

erfgoedtrynwalden.nl

Stichting Cultureel Erfgoed Trynwâlden

karakteristyk.nl

Stichting Karakteristyk Tytsjerksteradiel

erfskipterpdoarpen.nl

Stichting Erfskip Terpdoarpen Ferwerderadiel

Zuidoost-Fryslân

smelneserfskip.nl

Historische Vereniging Smallingerland

museumopsterland.nl

Werkgroep Historie Opsterlân

werkgroepoudheerenveen.nl

Stichting Werkgroep Oud-Heerenveen

historieweststellingwerf.nl

Vereniging Historie Weststellingwerf e.o.

hvappelscha.nl

Historische Vereniging Appelscha en omstreken

Zuidwest-Fryslân

historiegaasterland.nl

Stichting Histoarysk Wurkferbân Gaasterlân

museumjoure.nl

Histoarysk Wurkferbân Skarsterlân

dorpsbehoudlemsterland.nl

Stichting Dorpsbehoud Lemsterland

museumlemmer.nl

Stichting Oudheidkamer Lemster Fiifgea

ald-makkum.nl

Stichting Ald Makkum e.o. (Wûnseradiel)

stichtingbolswardshistorie.nl

Stichting Bolswards Historie

vhsneek.nl

Vereniging Historisch Sneek en omstreken

oudsneek.nl

Stichting Oud Sneek

warkumserfskip.nl

Oudheidkundige Vereniging Warkums Erfskip

stichtingmonumentenswf.nl

Stichting tot Behoud van Monumenten in de gemeente Súdwest-Fryslân

Noordwest-Fryslân

histoarysklittenseradiel.nl

Stichting ArgHis (Argeologysk Histoaryske Rûnte) Littenseradiel

oud-harlingen.nl

Vereniging Oud-Harlingen

heinbuismanstichting.nl

Monumentenstichting Harlingen

vriendenfraneker.nl

Vereniging Vrienden van de stad Franeker

oudbarradeel.nl

Oudheidkundige Vereniging Barradeel

documentatiestichting.nl

Documentatiestichting Leeuwarderadeel

stichtingmonumentenzorgleeuwarderadeel.nl

Stichting Monumentenzorg Leeuwarderadeel

Midden-Fryslân

aedlevwerd.nl

Leeuwarder Historische Vereniging Aed Levwerd

historischcentrumleeuwarden.nl

Erfgoedcentrum Gemeente Leeuwarden

monumentenstichting.nl

Monumentenstichting Boarnsterhim

Waddeneilanden

vlieland-info.nl

Wetenswaardigheden uit de geschiedenis van Vlieland

amelanderhistorie.nl

Amelander Historie

Westerkwartier Groningen

historischleek.nl

Historische Kring Gemeente Leek e.o.

archiefgrijpskerk.nl

Stichting Kluften en Waarden (Grijpskerk e.o.)

historischekringzuidhorn.nl

Historische Kring Zuidhorn

niekerk-oldekerk-faan.nl

Streekhistorische Vereniging Aeldakerka

abeltasman.org

Stichting Abel Tasmanmuseum (Lutjegast)