Oud-Achtkarspelen

Links - Musea

dekruidhof.nl

Botanische kruidentuin in Buitenpost met meer dan tweeduizend plantensoorten, gegroepeerd in zestien tuinen. Met nieuws, agenda en bezoekersinformatie.

despitkeet.nl

Het park in Harkema toont op een groot terrein (ruim 4 ha.) hoe mensen leefden en werkten tussen ongeveer 1850 en 1950 op de arme heide in Friesland en Groningen.

ijstijdenmuseum.nl

Het IJstijdenmuseum in Buitenpost laat de bezoekers iets zien over de ijstijden die vanaf 250.000 jaar geleden het landschap in Nederland bepaalden. Het museum laat zien, hoe met een dikke ijsgletsjer in die ijstijden, stukken rots en zand werden meegevoerd naar Nederland. Ongeveer 130.000 jaar geleden, toen die grote gletsjer smolt en een dik pakket keileem achterliet, bleven ook de meegevoerde stukken rots, de zwerfstenen, achter.

museum-otensien.nl

Museumboerderij Ot en Sien te Surhuisterveen is een plek waar de tijd 100 jaar heeft stilgestaan. Hier vindt u nog het winkeltje, schooltje en de dokterspraktijk uit de tijd van toen. Unieke, nostalgische monumenten uit een periode van uitvindingen en burgerlijke rust. Geniet en beleef de sfeer van toen!

desukerij.nl

Het leven en wonen in de Noordelijke Friese Wouden rond het jaar 1900 staat centraal in het cultuurhistorisch centrum ‘De Sûkerei’ in Damwâld (Damwoude). De cichoreidrogerij fungeert als bezoekers- en expositiecentrum. Het gehele productieproces kan men aanschouwen in deze oude drogerij. Hier zijn tevens twee droogovens (eesten of ‘jisten’) gereconstrueerd. Verder staan er aantal ‘wâldhûskes’ op het terrein.

fogelsangh-state.nl

Fogelsangh State in Veenklooster is eigenlijk geen museum, maar een opengesteld particulier buitenhuis. Sinds de bouw in 1646 is het in particuliere hadden geweest, het vererfde steeds, werd nooit verkocht en is nu eigendom van Kyra Livia baronesse van Harinxma thoe Slooten die het vruchtgebruik van het huis heeft ondergebracht in de “Stichting Fogelsangh State”.

frieslandbouwmuseum.nl

Het Frysk Lânbou Museum in Earnewâld heeft een waardevolle en uitgebreide collectie historische voorwerpen uit de landbouwgeschiedenis.

friesmuseum.nl

Het Fries Museum in Leeuwarden is hét museum van kunst, cultuur en geschiedenis van Friesland. De collectie is van hoge kwaliteit en beweegt zich op verschillende terreinen: archeologie, oude kunst, kunstnijverheid, textiel, moderne en hedendaagse kunst, hedendaagse grafiek, de collectie Verzetsmuseum Friesland en een verzameling voorwerpen die te maken hebben met het leven van Mata Hari (geboren in Leeuwarden als Margaretha Zelle). Dat de collectie zo uiteenlopend en omvangrijk is, is mede te danken aan de verzameldrift van de Friezen en aan het belang dat in Friesland wordt gehecht aan de eigen cultuur.

markantfriesland.nl

Noordoost Friesland is een markant gebied; opvallend door het landschap, de geschiedenis en de cultuur. Twintig musea van Noordoost Friesland willen u laten genieten van de unieke cultuur-historische en maatschappelijke identiteit. Een overzicht van deze musea kunt u hier vinden.

museumdrachten.nl

Museum Drachten is gevestigd in een voormalig franciscaner klooster in het centrum van Drachten. De collectie van het museum geeft een boeiend overzicht van de beeldende kunst vanaf de twintigste eeuw tot nu. De nadruk ligt hierbij op kunstenaars en stromingen die op enigerlei wijze verbonden zijn met Friesland. De cultuurhistorische collectie toont onder meer een uniek middeleeuws graf. Dit graf dat is opgebouwd uit kloostermoppen, afkomstig uit het klooster van Smalle Ee.

schierstins.nl

De schierstins staat in Feanwâlden. Een stins is een woontoren van dikke bakstenen, waar voorname families een toevlucht zochten in tijden van gevaar. De stenen toren viel duidelijk op tussen de eenvoudige huizen van hout, leem, riet en plaggen. Het woord stins is dan ook een samentrekking van ‘steenhuis’.

verzetsmuseum.nl

Het Verzetsmuseum Friesland te Leeuwarden gaat niet over dé Tweede Wereldoorlog. Die oorlog is te groot en het museum te klein. Het hoofdthema van het museum is Kiezen, Toen en Nu. Iedereen staat elke dag voor keuzes. Je kunt een goede keuze maken, maar ook een foute. Niet kiezen is ook een keuze. Soms heb je niets te kiezen. Het verhaal van de Tweede Wereldoorlog wordt in het museum samengevat in vier keuzes: verzet, vervolging, collaboratie en niet kiezen, aanpassen. Verder is er een chronologische presentatie van de Tweede Wereldoorlog in vijfentwintig hoofdstukken, vanaf de Eerste Wereldoorlog tot de bevrijding en een hoofdstuk ‘Na de oorlog’. Andere thema’s die aan bod komen zijn, de verwerking van de oorlog, racisme anno nu, oorlog anno nu en verzet anno nu.