Oud-Achtkarspelen

Over de stichting

 

Stichting Oud-Achtkarspelen heeft als doel om belangstelling te kweken voor de historie van de gemeente Achtkarspelen.

Het gaat daarbij om materieel erfgoed, zoals monumenten, archeologie, het cultuurlandschap en het verzamelen van boeken, films en foto’s en immaterieel erfgoed. Dan gaat het om tradities, rituelen, ambachten en overgeleverde verhalen.

De Stichting werd in 1981 opgericht. Het idee ontstond in 1978 tijdens het 25-jarig bestaan van het concours hippique in Buitenpost door Jasper Keizer, Anne van Lune en Willem van der Veer. Zij stonden met hun privéverzameling oude foto’s, ansichtkaarten en voorwerpen over oud-Achtkarspelen op de tentoonstelling.

Deze verzameling trok zoveel belangstelling dat het idee ontstond voor een stichting. De groep werd aangevuld met twee mensen uit Surhuisterveen, Joop Atsma en Sjoerd Veenstra en uit Kootstertille Aan de Jong. W. Keune uit Dokkum werd als adviseur gevraagd. Na de oprichting in 1981 bestond het eerste bestuur uit: voorzitter Joop Atsma, secretaris Jasper Keizer, penningmeester Anne van Lune en archivaris S. Wielinga. De leden waren Aan de Jong, Sjoerd Veenstra en Willem van der Veer.

Het bestuur bestaat sindsdien uit amateurhistorici die elk hun eigen specialiteit of werkgebied hebben. Er zijn bijvoorbeeld leden die zich bezig houden met stamboomonderzoek, de Tweede Wereldoorlog en archeologie.

De Stichting Oud-Achtkarspelen probeert haar doel te bereiken door:

  • het houden van een drietal lezingen per jaar over een historisch onderwerp
  • het meedoen met genealogische en historische markten
  • het bereikbaar maken van informatie via Historische Informatiepunten in de bibliotheken van Buitenpost en Surhuisterveen
  • het beheren van een website met oude dorpsfoto’s.
  • het uitgeven van boeken met artikelen over de historie van Achtkarspelen
  • het uitgeven van cultuurhistorische fiets- en wandelroutes
  • het organiseren van activiteiten in samenwerking met musea en andere culturele instellingen, zoals Open Monumentendagen
  • het doen van archiefonderzoek
  • het adviseren van de gemeente over cultuurhistorische zaken, zoals bijvoorbeeld het monumentenbeleid

Naast het bestuur heeft de Stichting een groot aantal donateurs die de historie een warm hart toedragen. U kunt donateur worden vanaf 10 euro per jaar, maar een hogere bijdrage wordt erg op prijs gesteld. Neem hiervoor contact op met iemand van het bestuur.

Het oude wapen van de gemeente Achtkarspelen.