Welkom op de website van Stichting Oud-Achtkarspelen

Jasper Pool

Japer Pool, voormalig postbesteller. Zijn hobby's: historie van de steentijd
alsmede het verzamelen van historische gegevens van het dorp Surhuizum.
Mede-auteur "85 jaar Plaatselijk Belang Surhuizum 1910-1995"
(uitverkocht).

Hij is mede-auteur van het boek 'Surhuizum - Surhuzum', samen met Aukje Geertsma-IJtsma, Douwe Veenstra, Piet Kuyt en W. Bouma.

Dorpsarchief :  SURHUIZUM

 

 

Jasper Pool werd in 2011 benoemd als Lid in de Orde van Oranje Nassau i.v.m. verschillende (bestuurlijke) activiteiten voor de samenleving op diverse maatschappelijke terreinen.