Welkom op de website van Stichting Oud-Achtkarspelen

Douwe Veenstra

In de laatste periode van de Middeleeuwen was Fryslân rijk aan kloosters. In 1500 waren er ongeveer 50 kloosters in het tegenwoordige Fryslân. Ze hebben een belangrijke rol gespeeld in de maatschappij. De kloosters waren in de eerste plaats religieuze centra, waar gebeden werd voor de zielenheil van de doden. Maar ze hadden ook een belangrijke economische functie. De monniken deden aan landbouw en handel en bij het aanleggen van zeedijken en het vruchtbaar maken van nieuw land speelden zij een vooraanstaande rol. De kloostertijd heeft ongeveer 400 jaar geduurd. De eerste kloosters werden gesticht in de 12e eeuw. Met de opkomst van de Reformatie in de 16e eeuw werd Fryslân protestants en kwam er een eind aan de rol van de katholieke kloosters.

Het grote verval begon met het opkomen van de Reformatie na 1520. Het einde kwam in 1580, toen in Fryslân de macht werd overgenomen door de calvinisten. Alle kloosters werden toen bij besluit van de Staten opgeheven. De kloostercomplexen werden haast allemaal kort na 1580 afgebroken.

Douwe Veenstra heeft zich verdiept in de kloosterhistorie, die in onze gemeente een belangrijke rol gespeeld heeft.

Douwe is ook mede-auteur van het boek 'Surhuizum - Surhuzum', samen met Aukje Geertsma-IJtsma, Jasper Pool, Piet Kruyt en W. Bouma.