Welkom op de website van Stichting Oud-Achtkarspelen

Jasper Keizer

De heer Keizer is jarenlang bestuurslid van de Stichting Oud-Achtkarspelen geweest (o.a. voorzitter en secretaris) en heeft diverse boeken over de Tweede Wereldoorlog geschreven. Daarnaast heeft hij ook verschillende boeken over Buitenpost geschreven.

Publicaties:

- Tweede Wereldoorlog

--   Dienen onder het hakenkruis: Friezen in Duitse krijgsdienst

--   Handlangers van de vijand: collaboratie in Friesland

--   Slaven van de bezetter: de Friese dwangarbeiders

--   De NSB: haar opkomst en haar ondergang

--   En verpletterd wordt het juk

--   De zwarte wagon: verraders in Friesland

- Overig

--   85 jaar antirevolutionaire politiek in Buitenpost

--   Vorstelijk bezoek aan Buitenpost

--   Honderd jaar christelijk onderwijs te Buitenpost

--   25 jaar paardenmarkt en concours hippique Buitenpost

--   Een gemeente onderweg: honderd jaar Gereformeerde kerk Buitenpost

--   Het begin der kennis: 100 jaar Christelijk Basisonderwijs in Drogeham (samen met Dirk Wildeboer)

--   Strijd tegen armoe: 75 jaar ‘Houtigehage‘

Dirk Wildeboer (1935-2010)

De heer Wildeboer is diverse jaren secretaris van de Stichting Oud-Achtkarspelen geweest en heeft jarenlang in het Nieuwsblad van Noord-Oost Friesland artikelen over de historie van Achtkarspelen geschreven. Deze artikelen zijn gebundeld in negen boekwerken die worden uitgegeven door de Stichting Oud-Achtkarspelen (€ 5,- per stuk). Daarnaast heeft hij ook nog enkele andere boeken geschreven. Zie verder op deze website onder: boeken per onderwerp

Publicaties:

--   Historisch Allerlei, deel 1 t/m 9

--   Een gemeente door de eeuwen 1598-1998: 400 jaar Hervormde gemeente Buitenpost-Lutjepost

--   Het begin der kennis: 100 jaar Christelijk Basisonderwijs in Drogeham (samen met Jasper Keizer)

Anne van Lune (1935-2013)

De heer Van Lune is vanaf de oprichting van de Stichting Oud-Achtkarspelen penningmeester van de Stichting geweest. Zijn grote hobby was het verzamelen van oude ansichten met afbeeldingen met dorpsgezichten van Achtkarspelen. In de loop der jaren heeft hij een collectie van zo’n 1500 kaarten aangelegd. Een aantal van deze kaarten heeft hij bijeen gebracht in een aantal fotoboeken onder de titel ‘Wandeling door ….’. De kaarten zijn ook te raadplegen via de Beeldbank van het Historisch Informatiecentrum Noordoost-Friesland: www.hicnof.nl

Publicaties:

--   Wandeling door oud Buitenpost

--   Wandeling door oud Augustinusga en Surhuizum

--   Wandeling door oud Surhuisterveen

 

Martinus Jongsma

Hobby van Martinus Jongsma is genealogie: Kwartierstaten en parentelen van diverse families uit Achtkarspelen en omstreken.

Zie voor meer informatie hierover zijn website JONGSMA

Verschenen werken:

-- Wielrennen in Friesland door de eeuwen heen door Martinus Jongsma,
   Surhuisterveen/Franeker, 1998 (uitverkocht)
-- 125 jaar IJsclub "Foarút" Surhuisterveen door Martinus Jongsma,
   Surhuisterveen 2002 (verkrijgbaar bij Boekhandel Douma te Surhuisterveen)
-- Het nageslacht van Albert Eytes en Anje Willems.
   Families uit het Fries-Groningse grensgebied, o.a. Jongsma en Wijkstra.
-- Kanninga’s en Canninga’s uit de Groninger en Drentse Veenkoloniën
-- Het nageslacht van Jelmer Roelofs en Grietje Wybes; families uit Noordoost Friesland, o.a. Bouwer en Faber
-- Criminaliteit in Achtkarspelen door Martinus Jongsma
   Surhuisterveen, 30 juni 2012

Harmen van der Bij (1920-2000)

De heer Van der Bij is jarenlang voorzitter van de Stichting Oud-Achtkarspelen geweest. Hij had een groot talent voor tekenen. Van der Bij is een van Frieslands belangrijkste tekenaars. Met de vele potloodtekeningen heeft hij in belangrijke mate bijgedragen aan de verbeelding van de streek in de periode tussen 1940-1990. Menig plekje in Achtkarspelen heeft hij op papier vastgelegd. Diverse malen zijn zijn tekeningen op kalenders uitgegeven. Daarnaast schreef hij ook enkele boeken en tevens diverse artikelen over de historie van Achtkarspelen in het Nieuwsblad van Noord-Oost Friesland.

 Publicaties:

 --   Skoander Besit: de monuminten yn Achtkarspelen (samen met Meint Bottema)

 --   De christelijke school Twijzel, 1905-1980

 --   Sic transit gloria mundi (over Twijzel en Buitenpost)

 --   In minskelibben lang oan it wetter (oer de bewenners fan Mûntsetille)

 

Simon de Haan (1920-2008)

Jarenlang is de heer De Haan bestuurslid van de Stichting Oud-Achtkarspelen geweest. Hij heeft zich vooral verdiept in de geschiedenis van Achtkarspelen van voor 1800. De Haan heeft monnikenwerk verricht door dagenlang in het gemeentelijk archief door te brengen. Hij spitte de oude proclamatieboeken, floreenkohieren en andere oude geschriften door en heeft veel teksten letterlijk overgeschreven. Regelmatig schreef hij artikelen over de historie van Achtkarspelen in De Feanster en het Nieuwsblad van Noord-Oost Friesland.  Zo heeft hij o.a. diverse artikelen geschreven over Achtkarspelen in de achttiende eeuw. Zie verder op deze website onder: boeken per onderwerp

Publicaties:

--   Veldnamen in de gemeente Achtkarspelen volgens de floreenkohieren (Dit boekwerkje wordt uitgegeven door de Stichting Oud-Achtkarspelen; prijs € 2,50).

Cees Dam (1930-2014)

De heer Dam, die diverse jaren in het bestuur van de Stichting Oud-Achtkarspelen heeft gezeten, heeft in de loop der jaren een heel archief over zijn woonplaats Augustinusga opgebouwd. 

 

Klaas de Jong
BOEK DROGEHAM

De heer De Jong uit Drogeham verzamelt ansichtkaarten met dorpsgezichten van met name Drogeham en Kootstertille. Ook heeft hij veel andere informatie over deze dorpen bijeen vergaard. Regelmatig publiceert hij oude foto’s en artikelen in de dorpsbladen van Drogeham en Kootstertille.

Publicatie: Drogeham Droegeham 1900 - 2000; de geschiedenis van een levendig dorp in woord en beeld.

 

Deka Miedema

De heer Miedema heeft alle begraafplaatsen van Achtkarspelen geïnventariseerd. Per begraafplaats heeft hij een klapper samengesteld. Deze klappers zijn gesorteerd op naam van de overledenen. Ook staan er gegevens bij over de ouders, leeftijd, geboorteplaats en echtgeno(o)t(e). Deze klappers zijn bij hem te bestellen.
Voor meer informatie zie zijn website: http://members.chello.nl/d.miedema5/

 

 Aukje Geertsma-IJtsma

Zij was ook bestuurlid van de stichting en was mede auteur van het boek 'Surhuizum-Surhuzum' samen met Jasper Pool, Douwe veenstra, Piet Kruyt en W. Bouma.