Welkom op de website van Stichting Oud-Achtkarspelen

ARCHIEF

 

OVERZICHT LEZINGEN

 

seizoen 2006-2007  >> verslagen <<

De geschiedenis om ons heen – Jan Jongsma

De landwacht in Fryslân tijdens de 2e Wereldoorlog – Jasper Keizer

Mennisten fan It Fean – Lieuwe Durkz

 

seizoen 2007-2008  >> verslagen <<

De biografie van het landschap in Achtkarspelen – Jacob van der Vaart

De geschiedenis van het geld in Friesland door de jaren heen – Ben te Boekhorst

Historische landschapselementen in Achtkarspelen – Ben Datema

 

seizoen 2008-2009  >> verslagen <<

Veengraverij en veenvorming in Achtkarspelen en omstreken – Jacob van der Vaart

De Friese landbouw – Gerben Groenhof

Geschiedenis van Achtkarspelen – Peter Karstkarel

 

seizoen 2009-2010  >> verslagen <<

Duvelbanners en wonderdokters yn’e Wâlden – Klaas Henstra

1000 jaar Friese Wouden – Kerst Huisman

De Lauwers van grondbeek tot grensrivier – Willem Kloppenburg

 

seizoen 2010-2011

De symboliek op de rouwborden van de kerk te Buitenpost – Regnerus Steensma

Geschiedenis van de vracht- en beurtschepen in de Wâlden – Klaas Jansma

Boeren op de zandgronden – Henk Dijkstra

 

seizoen 2011-2012

200 jaar familienamen in Nederland – Theo Kuipers

Kolonisatie van de Friese veengebieden – Jan Slofstra

Folklore op tafel – Carolina Verhoeven

 

seizoen 2012-2013

Fries levend erfgoed – Jehannes Spyksma

Historie van de schaatssport – Hedman Bijlsma

Molens in Achtkarspelen – Sjerp de Jong

 

seizoen 2013-2014

Het teken van het beest – Libbe Henstra

Amerikagangers – Klaas Henstra

Kloosters in Achtkarspelen – Douwe Veenstra