Oud-Achtkarspelen

Publicaties

Een overzicht van websites en publicaties van mensen die verbonden zijn (geweest) aan de stichting.

Mattie Bruining - Hoeksma

Mattie heeft vooral belangstelling voor genealogie. Artikelen zijn te vinden op haar eigen website.

Simon Hoeksma

Simon Hoeksma heeft belangstelling voor de historie in het algemeen en in het bijzonder voor de geschiedenis van Drogeham en het oude Harkema-Opeinde. Daarnaast heeft hij interesse voor genealogie, met name voor de eigen familie en families uit Drogeham en Harkema.

Zijn publicaties:

 • De erfenis van Bouwe Harkema (over het ontstaan van Bouwekleaster en Harkema-Opeinde).
 • Boerderijen met hun bewoners en andere bijzonderheden in Drogeham en het oude Harkema-Opeinde.
 • 150 jaar Gereformeerde Kerk te Drogeham.
 • Artikelen in 'Brinkpraat', het dorpsblad van Drogeham. Klik hier voor al deze 52 artikelen.
 • Achtkarspelen; rond de tweesprong van Lauwers en Oude Ried.
 • Spitketen op de Friesch-Groningsche Heide; over het wonen, leven en werken op de heide van 1850 tot 1950.

Atty van der Heide-Wijma

Atty is de secretaresse van onze stichting. Zij houdt zich onder andere bezig met de geschiedenis van het dorp Kootstertille.

Klaas van der Schuit

Hieronder staan boeken die geschreven en gepubliceerd zijn over de dorpshistorie van Gerkesklooster-Stroobos. Bij een tweetal van deze boeken heeft Van der Schuit assistentie gehad van een onderwijzer van PCBO 'De Claercamp' en een plaatsgenoot. Daarnaast gaat zijn belangstelling vooral uit naar de geschiedenis van de gemeente Achtkarspelen. Een belangrijk onderdeel daarvan vormt het uitzoeken van genealogieën van families uit zijn eigen omgeving. In zijn database heeft hij ongeveer 30.000 personen vermeld.

 • 100 jaar Bijzonder Onderwijs te Gerkesklooster - Stroobos (1884 - 1984)
 • Gerkesklooster - Stroobos het dorp dat leeft (economische ontwikkeling)
 • Zangvereniging "Zingt Gode Lof" 50 jaar (1946 - 1996)
 • Brassband "Gloria Deï" (1923 - 1998)
 • Barkmeijer Shipyards 150 jaar (1850 - 2000)
 • Gereformeerde Kerk Gerkesklooster - Stroobos (1926 - 2001)
 • Korfbalvereniging Frigro Gerkesklooster - Stroobos (1953 - 2003)

Jasper Keizer

De heer Keizer is jarenlang bestuurslid van de Stichting Oud-Achtkarspelen geweest (o.a. voorzitter en secretaris) en heeft diverse boeken over de Tweede Wereldoorlog geschreven. Daarnaast heeft hij ook verschillende boeken over Buitenpost geschreven. Publicaties:

 • Tweede Wereldoorlog
 • Dienen onder het hakenkruis: Friezen in Duitse krijgsdienst
 • Handlangers van de vijand: collaboratie in Friesland
 • Slaven van de bezetter: de Friese dwangarbeiders
 • De NSB: haar opkomst en haar ondergang
 • En verpletterd wordt het juk
 • De zwarte wagon: verraders in Friesland
 • 85 jaar antirevolutionaire politiek in Buitenpost
 • Vorstelijk bezoek aan Buitenpost
 • Honderd jaar christelijk onderwijs te Buitenpost
 • 25 jaar paardenmarkt en concours hippique Buitenpost
 • Een gemeente onderweg: honderd jaar Gereformeerde kerk Buitenpost
 • Het begin der kennis: 100 jaar Christelijk Basisonderwijs in Drogeham (samen met Dirk Wildeboer)
 • Strijd tegen armoe: 75 jaar ‘Houtigehage‘

Dirk Wildeboer (1935-2010)

De heer Wildeboer is diverse jaren secretaris van de Stichting Oud-Achtkarspelen geweest en heeft jarenlang in het Nieuwsblad van Noord-Oost Friesland artikelen over de historie van Achtkarspelen geschreven. Deze artikelen zijn gebundeld in negen boekwerken die worden uitgegeven door de Stichting Oud-Achtkarspelen (€ 5,- per stuk). Daarnaast heeft hij ook nog enkele andere boeken geschreven.

Publicaties:

 • Historisch Allerlei, deel 1 t/m 9
 • Een gemeente door de eeuwen 1598-1998: 400 jaar Hervormde gemeente Buitenpost-Lutjepost
 • Het begin der kennis: 100 jaar Christelijk Basisonderwijs in Drogeham (samen met Jasper Keizer)

Anne van Lune (1935-2013)

De heer Van Lune is vanaf de oprichting van de Stichting Oud-Achtkarspelen penningmeester van de Stichting geweest. Zijn grote hobby was het verzamelen van oude ansichten met afbeeldingen met dorpsgezichten van Achtkarspelen. In de loop der jaren heeft hij een collectie van zo’n 1500 kaarten aangelegd. Een aantal van deze kaarten heeft hij bijeen gebracht in een aantal fotoboeken onder de titel ‘Wandeling door ….’. De kaarten zijn ook te raadplegen via de Beeldbank van het Historisch Informatiecentrum Noordoost-Friesland.

Publicaties:

 • Wandeling door oud-Buitenpost
 • Wandeling door oud-Augustinusga en -Surhuizum
 • Wandeling door oud-Surhuisterveen

Martinus Jongsma

De hobby van Martinus Jongsma is genealogie: Kwartierstaten en parentelen van diverse families uit Achtkarspelen en omstreken. Zie voor meer informatie hierover zijn website. Verschenen werken:

 • Wielrennen in Friesland door de eeuwen heen door Martinus Jongsma, Surhuisterveen/Franeker, 1998 (uitverkocht).
 • 125 jaar IJsclub "Foarút" Surhuisterveen door Martinus Jongsma, Surhuisterveen 2002 (verkrijgbaar bij Boekhandel Douma te Surhuisterveen).
 • Het nageslacht van Albert Eytes en Anje Willems. Families uit het Fries-Groningse grensgebied, o.a. Jongsma en Wijkstra.
 • Kanninga’s en Canninga’s uit de Groninger en Drentse Veenkoloniën.
 • Het nageslacht van Jelmer Roelofs en Grietje Wybes; families uit Noordoost Friesland, o.a. Bouwer en Faber.
 • Criminaliteit in Achtkarspelen door Martinus Jongsma Surhuisterveen, 30 juni 2012.

Harmen van der Bij (1920-2000)

De heer Van der Bij is jarenlang voorzitter van de Stichting Oud-Achtkarspelen geweest. Hij had een groot talent voor tekenen. Van der Bij is een van Frieslands belangrijkste tekenaars. Met de vele potloodtekeningen heeft hij in belangrijke mate bijgedragen aan de verbeelding van de streek in de periode tussen 1940-1990. Menig plekje in Achtkarspelen heeft hij op papier vastgelegd. Diverse malen zijn zijn tekeningen op kalenders uitgegeven. Daarnaast schreef hij ook enkele boeken en tevens diverse artikelen over de historie van Achtkarspelen in het Nieuwsblad van Noord-Oost Friesland. Publicaties:

 • Skoander Besit: de monuminten yn Achtkarspelen (samen met Meint Bottema).
 • De christelijke school Twijzel, 1905-1980.
 • Sic transit gloria mundi (over Twijzel en Buitenpost).
 • In minskelibben lang oan it wetter (oer de bewenners fan Mûntsetille).

Simon de Haan (1920-2008)

Jarenlang is de heer De Haan bestuurslid van de Stichting Oud-Achtkarspelen geweest. Hij heeft zich vooral verdiept in de geschiedenis van Achtkarspelen van voor 1800. De Haan heeft monnikenwerk verricht door dagenlang in het gemeentelijk archief door te brengen. Hij spitte de oude proclamatieboeken, floreenkohieren en andere oude geschriften door en heeft veel teksten letterlijk overgeschreven. Regelmatig schreef hij artikelen over de historie van Achtkarspelen in De Feanster en het Nieuwsblad van Noord-Oost Friesland. Zo heeft hij o.a. diverse artikelen geschreven over Achtkarspelen in de achttiende eeuw. Bekijk hier een overzicht.

Hij schreef ook 'Veldnamen in de gemeente Achtkarspelen volgens de floreenkohieren' (Dit boekwerkje wordt uitgegeven door de Stichting Oud-Achtkarspelen. Prijs €2,50).

Klaas de Jong

De heer De Jong uit Drogeham verzamelt ansichtkaarten met dorpsgezichten van met name Drogeham en Kootstertille. Ook heeft hij veel andere informatie over deze dorpen bijeen vergaard. Regelmatig publiceert hij oude foto’s en artikelen in de dorpsbladen van Drogeham en Kootstertille.

Publicatie: Drogeham Droegeham 1900 - 2000. De geschiedenis van een levendig dorp in woord en beeld.

Overige